Derfor er forbrukslånene uten sikkerhet så populære

Antallet forbrukslån øker i landet, noe som skyldes flere forhold. Riktignok er det en del av denne gjelden som er problematisk, derav myndighetenes innstramminger på reglene for lån og kreditter. Men, det finnes også gode grunner til at forbrukslånene er populære. Her er fem av de.

Du kan låne til alle formål

Som navnet tilsier kan du låne til rent forbruk om du vil, eller til hva som helst annet, så lenge formålet ikke er av kriminell art. Samtidig så gjelder det såklart å passe seg, slik at du ikke havner i en gjeldsfelle og får problemer å betale tilbake. Vi nordmenn har nå godt over 115 milliarder kroner i forbruksgjeld, og flere har fått problemer med å betale pengene tilbake.

Hovedvekten av forbrukslånene som folk tar opp brukes til refinansiering av annen gjeld, spesielt kredittkort. Dernest følger formål som oppussing, investeringer i hjemmet og kjøp av kjøretøy (også som egenandel til sikrede lån). Det er bare et fåtall som bruker pengene til ferier, klær og annet som de kanskje heller burde spart til.

Egner seg når det haster

Fordi du ikke trenger sikkerhet, går det raskere å få på plass et forbrukslån enn andre typer lån. Når noe skal pantesikres må verdien først takseres, og deretter skal pantet tinglyses. Dette tar nødvendigvis tid. Derfor er det vanlig å få et forbrukslån enten på dagen, eller i løpet av 2 til 3 dager.

Tilgjengelig for “nesten” alle

En annen fordel med ingen krav til sikkerhet er at det ikke er alle som eier noe som kan brukes som pantesikring. Sikringen som er vanligst er nemlig egen bolig, og spesielt unge mennesker eier ikke slikt. Dette sammen med de relativt lave kravene til inntekt og betalingsevne, gjør forbrukslån tilgjengelig for de aller fleste.

Svært mange banker som kan hjelpe

Du finner forbrukslån til alle formål i omtrent 35 banker som fokuserer på forbrukerfinansiering. I tillegg har du et høyt antall sparebanker som også tilbyr en eller annen form for finansiering ment til hva som helst av formål. Sender du inn en søknad til alle disse samtidig vil det bli mye enklere å få et forbrukslån med lav rentesats.

Det høye antallet muligheter gjør at konkurransen er hard, og at du dermed kan shoppe rundt etter det billigste tilbudet.

Fleksible løsninger

De fleste banker som har lån uten sikkerhet er også ganske fleksible på mange måter. Det er for eksempel ikke uvanlig at du kan søke og få innvilget betalingsutsettelse og avdragsfritak.

I tillegg har du forbrukslån som fungerer som kontokreditter, såkalte brukskreditter og fleksible lån. Disse er kanskje spesielt egnet når du alltid vil ha penger til uforutsette utgifter, eller når du er usikker på det eksakte lånebehovet ditt.