Egenkapital for å handle bolig. Det du trenger av penger

Å skaffe egenkapital til bolig er ikke like lett for alle. Kravet er i utgangspunktet at du selv må stille med 15%. Når boligprisene stiger raskt, er det vanskelig å spare nok til dette formålet. Les mer om hva kravene er, unntakene, og hvilke muligheter du har.

Egenkapital på minimum 15%

Du får ikke låne mer enn 85% av boligens markedsverdi, uansett hvilken bank du søker hos. Du må minimum stille med de resterende 15% i egenkapital. For de som ikke har spart lenge, eller ikke får hjelp av bemidlede foreldre, kan kravet oppleves som nesten umulig å imøtekomme.

Boligprisene har steget såpass raskt de seneste årene, at folk rett og slett ikke rekker å spare fort nok til egenkapital. Derfor lånes det ofte til dette formålet, noe som er uheldig for den som skal kjøpe bolig.

Få med alt i beregningen

For å finne ut det nøyaktige beløpet du må ha i egenkapital, holder det ikke å se kun på boligens takst. Det er det siste budet på boligen når den selges som gjelder. I tillegg skal eventuell fellesgjeld tilknyttet eiendommen regnes med, samt alle omkostninger knyttet til salget. Det er 15% av denne sluttsummen som du må fremskaffe. Resten kan du låne i banken, så fremt du tilfredsstiller deres øvrige krav.

Bankene har en fleksibilitetskvote

Riktignok har bankene en viss fleksibilitet når det gjelder kravet til egenkapital. De kan i teorien låne deg inntil 100% av boligens verdi. Men, det kan de kun gjøre i 10% av deres totale utlånsvolum, per kvartal.

Låner for eksempel Nordea ut 1 milliard i et kvartal til bolig, kan 100 millioner av dette gå til lån der låntakeren ikke har nok egenkapital. Kvoten på 10% gjelder i hele landet, utenom Oslo. Hovedstadens låntakere er avspist med fleksibilitetskvoter på kun 8%.

Sekundærkjøp i Oslo

Folk i Oslo som vil kjøpe en leilighet for utleie eller lignende, har flere grunner til å føle seg litt diskriminerte mot. I hovedstaden må du nemlig hoste opp hele 40% i egenkapital når du skal kjøpe sekundærbolig. Årsaken er at myndighetene ønsker å redusere presset på eiendommer i Oslo, spesielt fordi det er vanskelig for førstegangsetablerende å komme seg inn i boligmarkedet.

Kravet til egenkapital i resten av landet er fortsatt 15%, uansett om det er primær- eller sekundærbolig det skal lånes til.

Start med sparingen tidlig

Det er lite som tyder på at det blir merkbart enklere å skaffe nok egenkapital til bolig i fremtiden. Er du ung selv, eller har barn, bør du vurdere å skaffe en BSU-konto, og starte sparingen allerede nå. Noen har gått så langt som å bruke forbrukslån for å dekke inn EK kravet, men det vil nok bli helt slutt på den praksisen nå som vi har fått et gjeldsregister. Endelig kan bankene kommunisere og prate med hverandre, uten mangel på informasjon.