Author: admin

Posted in Uncategorized

Egenkapital for å handle bolig. Det du trenger av penger

Å skaffe egenkapital til bolig er ikke like lett for alle. Kravet er i utgangspunktet at du selv må stille med 15%. Når boligprisene stiger raskt, er det vanskelig å spare nok til dette formålet. Les mer om hva kravene er, unntakene, og hvilke muligheter du har.

Egenkapital på minimum 15%

Du får ikke låne mer enn 85% av boligens markedsverdi, uansett hvilken bank du søker hos. Du må minimum stille med de resterende 15% i egenkapital. For de som ikke har spart lenge, eller ikke får hjelp av bemidlede foreldre, kan kravet oppleves som nesten umulig å imøtekomme.

Boligprisene har steget såpass raskt de seneste årene, at folk rett og slett ikke rekker å spare fort nok til egenkapital. Derfor lånes det ofte til dette formålet, noe som er uheldig for den som skal kjøpe bolig.

Få med alt i beregningen

For å finne ut det nøyaktige beløpet du må ha i egenkapital, holder det ikke å se kun på boligens takst. Det er det siste budet på boligen når den selges som gjelder. I tillegg skal eventuell fellesgjeld tilknyttet eiendommen regnes med, samt alle omkostninger knyttet til salget. Det er 15% av denne sluttsummen som du må fremskaffe. Resten kan du låne i banken, så fremt du tilfredsstiller deres øvrige krav.

Bankene har en fleksibilitetskvote

Riktignok har bankene en viss fleksibilitet når det gjelder kravet til egenkapital. De kan i teorien låne deg inntil 100% av boligens verdi. Men, det kan de kun gjøre i 10% av deres totale utlånsvolum, per kvartal.

Låner for eksempel Nordea ut 1 milliard i et kvartal til bolig, kan 100 millioner av dette gå til lån der låntakeren ikke har nok egenkapital. Kvoten på 10% gjelder i hele landet, utenom Oslo. Hovedstadens låntakere er avspist med fleksibilitetskvoter på kun 8%.

Sekundærkjøp i Oslo

Folk i Oslo som vil kjøpe en leilighet for utleie eller lignende, har flere grunner til å føle seg litt diskriminerte mot. I hovedstaden må du nemlig hoste opp hele 40% i egenkapital når du skal kjøpe sekundærbolig. Årsaken er at myndighetene ønsker å redusere presset på eiendommer i Oslo, spesielt fordi det er vanskelig for førstegangsetablerende å komme seg inn i boligmarkedet.

Kravet til egenkapital i resten av landet er fortsatt 15%, uansett om det er primær- eller sekundærbolig det skal lånes til.

Start med sparingen tidlig

Det er lite som tyder på at det blir merkbart enklere å skaffe nok egenkapital til bolig i fremtiden. Er du ung selv, eller har barn, bør du vurdere å skaffe en BSU-konto, og starte sparingen allerede nå. Noen har gått så langt som å bruke forbrukslån for å dekke inn EK kravet, men det vil nok bli helt slutt på den praksisen nå som vi har fått et gjeldsregister. Endelig kan bankene kommunisere og prate med hverandre, uten mangel på informasjon.

Posted in Uncategorized

Derfor er forbrukslånene uten sikkerhet så populære

Antallet forbrukslån øker i landet, noe som skyldes flere forhold. Riktignok er det en del av denne gjelden som er problematisk, derav myndighetenes innstramminger på reglene for lån og kreditter. Men, det finnes også gode grunner til at forbrukslånene er populære. Her er fem av de.

Du kan låne til alle formål

Som navnet tilsier kan du låne til rent forbruk om du vil, eller til hva som helst annet, så lenge formålet ikke er av kriminell art. Samtidig så gjelder det såklart å passe seg, slik at du ikke havner i en gjeldsfelle og får problemer å betale tilbake. Vi nordmenn har nå godt over 115 milliarder kroner i forbruksgjeld, og flere har fått problemer med å betale pengene tilbake.

Hovedvekten av forbrukslånene som folk tar opp brukes til refinansiering av annen gjeld, spesielt kredittkort. Dernest følger formål som oppussing, investeringer i hjemmet og kjøp av kjøretøy (også som egenandel til sikrede lån). Det er bare et fåtall som bruker pengene til ferier, klær og annet som de kanskje heller burde spart til.

Egner seg når det haster

Fordi du ikke trenger sikkerhet, går det raskere å få på plass et forbrukslån enn andre typer lån. Når noe skal pantesikres må verdien først takseres, og deretter skal pantet tinglyses. Dette tar nødvendigvis tid. Derfor er det vanlig å få et forbrukslån enten på dagen, eller i løpet av 2 til 3 dager.

Tilgjengelig for “nesten” alle

En annen fordel med ingen krav til sikkerhet er at det ikke er alle som eier noe som kan brukes som pantesikring. Sikringen som er vanligst er nemlig egen bolig, og spesielt unge mennesker eier ikke slikt. Dette sammen med de relativt lave kravene til inntekt og betalingsevne, gjør forbrukslån tilgjengelig for de aller fleste.

Svært mange banker som kan hjelpe

Du finner forbrukslån til alle formål i omtrent 35 banker som fokuserer på forbrukerfinansiering. I tillegg har du et høyt antall sparebanker som også tilbyr en eller annen form for finansiering ment til hva som helst av formål. Sender du inn en søknad til alle disse samtidig vil det bli mye enklere å få et forbrukslån med lav rentesats.

Det høye antallet muligheter gjør at konkurransen er hard, og at du dermed kan shoppe rundt etter det billigste tilbudet.

Fleksible løsninger

De fleste banker som har lån uten sikkerhet er også ganske fleksible på mange måter. Det er for eksempel ikke uvanlig at du kan søke og få innvilget betalingsutsettelse og avdragsfritak.

I tillegg har du forbrukslån som fungerer som kontokreditter, såkalte brukskreditter og fleksible lån. Disse er kanskje spesielt egnet når du alltid vil ha penger til uforutsette utgifter, eller når du er usikker på det eksakte lånebehovet ditt.

Posted in Uncategorized

Å finne forbrukslånet med lavest rente online

Skal du ha forbrukslån med lav rente anbefales det at du bruker litt tid på søknadsprosessen. Du finner neppe det billigste alternativet uten å sammenligne mange tilbud. Her er oppskriften på hvordan du går frem, uten at tidsbruken blir overveldende.

Hvilket beløp har du behov for å låne

Folks lånebehov kan være svært forskjellig. Summen og betingelsene vil naturligvis innvirke veldig på hvilke banker du kan henvende deg til. Vi anbefaler at du bruker litt tid på å vurdere behovet nøye, inklusive se på om du kan klare deg med mindre summer. Et forbrukslån kan fort bli uforholdsmessig dyrt dersom du ikke legger litt arbeid i prosessen.

Ditt mål bør derfor være å finne det rimeligste av alle mulige alternativer. Når du har bestemt deg for en ønsket lånesum, kan du ta for deg jobben med å skaffe oversikt over mulighetene.

Mange banker du kan velge

Om vi inkluderer alle sparebankene som tilbyr forbrukslån i en eller annen variant, er antallet utlånere svært høyt.

De bankene som utelukkende tilbyr forbrukerfinansiering, øker hele tiden, og er per i dag flere enn 35 i antall. I tillegg kommer altså alle de tradisjonelle bankene som DNB, Nordea og Sparebank1. Også flere lokale småbanker tilbyr forbrukslån og andre typer lån uten sikkerhet, slik som – Flekkefjord Sparebank. Utrolig nok kan disse småaktørene ofte ha bedre vilkår enn de etablerte forbrukslånkjempene.

Skaff deg oversikt over relevante tilbud

Den beste måten å skaffe seg oversikt over forbrukslånene med lavest rente er å bruke en eller flere forbrukslån-sammenlignere på nett. For eksempel så vil du på www.forbrukslån.no finne forbrukslån med lave renter. De beste sidene (inklusive forbrukslån.no) lister opp tilbud fra majoriteten av bankene. Det inkluderer hver enkelt banks lånesummer, rentenivåer, gebyrkostnader og lignende.

Summen du trenger å låne vil diktere hvilke banker det er relevant å søke om lån fra. Ikke heng deg opp i eksempelrenter og minsterenter. Dine renter blir uansett annerledes, og du vet ikke hva de blir før du mottar tilbudene. Merk deg i stedet banker som har lånestørrelser som passer deg. Se også etter hvilke banker som tilbyr forbrukslån med medlåntaker, låneforsikring, og lignende, alt ettersom hva behovet ditt er.

Send søknader om lån til alle

Vi anbefaler at du søker hos samtlige banker som har lån og betingelser som passer med ditt behov. Selve søknadsprosessen går meget raskt, og du bruker neppe mer enn et par minutter per bank.

Du kan også korte ned på tidsbruken ved å bruke en finansagent, og da gjerne en som samarbeider med et høyt antall banker. Suppler eventuelt ved å søke selv direkte til de bankene agenten ikke samarbeider med.

Sammenligne tilbud

Skal du ha et realistisk sammenligningsgrunnlag for å finne lav rente på lån må du ha søkt om samme lånesum og samme nedbetalingstid hos alle bankene.

Da er det enkelt å finne det tilbudet som er det billigste. I lånetilbudene du mottar ser du den effektive renten, og hva totalkostnadene blir den dagen du har nedbetalt lånet.

Huskeliste

Kortversjonen av artikkelen er følgende:

  • Vurder behovet for et forbrukslån.
  • Skaff deg oversikt over ulike lån uten sikkerhet.
  • Send søknader til flere banker samtidig.
  • Bruk eventuelt en finansagent når du søker om forbrukslånet.
  • Sammenlign tilbudene

Lykke til med søknaden, og husk at du sparer penger ved å betale ned lånet raskere enn du avtalte med banken. Det kan du nemlig gjøre helt kostnadsfritt, og akkurat når det passer deg.